Garantie en klachten

Gebrekkig product

“Maak Me Mooier” raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen twee weken via e-mail info@maakmemooier.nl (bij voorkeur met afbeelding van het probleem) of eventueel telefonisch te melden.

Garanties

“Maak Me Mooier” staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. De garantietermijn van “Maak Me Mooier” komt overeen met de fabrieks garantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval  het gebrek is te wijten aan nagelaten verzorging, opzettelijke beschadiging, of onoplettendheid. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

Klachten- en geschillenprocedure

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@maakmemooier.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op https://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.